Διατροφή στον Σακχαρώδη διαβήτη και την Παχυσαρκία

Η διατροφή είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του σακχαρώδη διαβήτη και εμπλέκεται τόσο στην εμφάνιση και την παθογένεια της νόσου, όσο και στην αντιμετώπισή της. Μια διατροφή κακής ποιότητας που οδηγεί σε αύξηση του σωματικού βάρους αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, ή όπως αλλιώς είναι γνωστός: ζάχαρο. Μεγάλες μελέτες μάλιστα έχουν δείξει πως η απώλεια 5-10% του σωματικού βάρους σε υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα, καθυστερεί την εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη ή προκαλεί ακόμα και υποστροφή του διαβήτη σε άτομα που έχουν διαγνωστεί πρόσφατα. Μάλιστα η πλειοψηφία των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, με την παχυσαρκία να αποτελεί τον μεγαλύτερο περιβαλλοντικό παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση της νόσου.

Ο σακχαρώδης διαβήτης διακρίνεται σε 4 μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με την αιτία εμφάνισής του:

Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (νεανικός διαβήτης)

Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2

Σακχαρώδης Διαβήτης κύησης

Ειδικοί τύποι διαβήτη (τύπου LADA, MODY κ.ά.)

Στις υπηρεσίες του γραφείου περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Εξειδικευμένη παρακολούθηση διαβητικών ασθενών καθώς και ατόμων με προδιαβήτη και υψηλή κληρονομικότητα διαβήτη
  • Εξειδικευμένα και εξατομικευμένα προγράμματα διατροφής για διαβητικούς ασθενείς, ινσουλινοεξαρτώμενους και μη.
  • Συμβουλευτική και καθοδήγηση για καταστάσεις που εμπλέκονται με το σάκχαρο και την αντίσταση στην ινσουλίνη όπως πχ σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.
  • Παρακολούθηση ασθενών με διαβητικές επιπλοκές όπως πχ διαβητική νεφροπάθεια.
  • Εκπαίδευση διαβητικών ισοδυνάμων: Η εκπαίδευση στα διαβητικά ισοδύναμα μπορεί να γίνει είτε απευθείας με τον ίδιο τον ασθενή είτε και με τους κηδεμόνες του σε περίπτωση που πρόκειται για παιδί.