Συμβουλευτική και μέτρηση ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών σε αθλητικές ομάδες

Η σωστή διατροφή παίζει εξέχοντα ρόλο στην αθλητική απόδοση. Το γραφείο αναλαμβάνει ενημερωτικές ομιλίες σε αθλητικές ομάδες παιδιών/εφήβων/ενηλίκων σχετικά με τη σημασία της διατροφής στην άσκηση. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης δερματικών πτυχών και υπολογισμού του ποσοστού του σωματικού λίπους των αθλητών, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της σύστασης του σώματος και του αντίκτυπου στην αθλητική επίδοση και απόδοση.