γλυκοτοξίνες Tag

Τι είναι τα AGEs; Τα AGEs (Advanced Glycation End Products) , γνωστά στα Ελληνικά ως  προϊόντα τελικής γλυκοζυλίωσης ή  γλυκοτοξίνες, αποτελούν μία ετερογενή ομάδα μορίων με ιδιαίτερα οξειδωτική δράση. Παράγονται από  την μη-ενζυματική αντίδραση Maillard η οποία λαμβάνει χώρα μεταξύ των έκπτωτων σακχάρων και των...